PRZESTRZEŃ WSPÓLNA – RYNEK 26

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do stworzenia wspólnej przestrzeni dla lokalnych fundacji i stowarzyszeń.

W dotychczasowym Miejskim Punkcie Informacyjnym (Rynek 26) chcemy stworzyć przestrzeń do wspólnych działań. Miejsce to chcemy udostępnić organizacjom na spotkania, do pracy, do wspólnych działań warsztatowych, doradczych i wszelkich działań promujących różną działalność społeczną, a także promujących miasto.

Organizacje zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu: inkubatorngo.olesnica@gmail.com