Wydawnictwa wydane przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy można zakupić w Czytelni Biblioteki Centralnej BiFK, ul. Reja 10 (tel. 533-351-403) lub w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią, ul. Bociania 11 (tel. 533-351-407).

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z pracownikami tych placówek, żeby uzyskać informację na temat dostępności interesującej Państwa pozycji.

2018

Krzysztof Dziedzic. Pozdrowienie z Oleśnicy. Pocztówki z lat 1898-1944 z kolekcji Autora. Oleśnica: Biblioteka i Forum Kultury, 2018. ISBN 978-83-950159-1-5. Cena 70 zł.

Podurgiel Zbigniew. Oleśnickie Impresje. Oleśnica: Biblioteka i Forum Kultury, 2018. ISBN 978-83-950159-0-8. Cena 85 zł.

„Wydawnictwo pokazuje Oleśnicę oczami autora, który dostrzega przenikanie się kierunków architektonicznych, feerię barw miasta o wschodzie i zachodzie słońca oraz nocą, widzi konsekwencję budowniczych z różnych epok i osadza kontekst historii w dzisiejszej rzeczywistości. (…)”

2017

Kołodrubiec Anna, W obronie ojczyzny i wiary. Żołnierze Armii Krajowej na terenie powiatu oleśnickiego i sycowskiego w latach 1942-1956. Katowice 2017.

„Celem niniejszego opracowania jest monograficzne ujęcie dziejów i rozprzestrzenienia się struktur AK na pograniczu polsko-niemieckim, ze szczególnym uwzględnieniem na dwa odrębne powiatu: oleśnicki i sycowski. (…)” (fragment ze wstępu)

Barbara Cichocka. Przypomnienie. Opracowanie Danuta Obrębska-Kubik. Oleśnica: Biblioteka i Forum Kultury, 2017. ISBN 978-83-919987-8-6. Cena 26 zł.

Czeska historia Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego. Pod redakcją Wojciecha Mrozowicz. Katowice: EDYCJA, 2017. ISBN 978-83-64534-14-0. Cena 50 zł.

„Recenzowana książka prezentuje całościowe spojrzenie na dzieje czeskiego Śląska od początku historii pisanej […] aż po pierwsze lata wojny trzydziestoletniej. Towarzyszy temu kontynuacja wybranych wątków aż po czasy współczesne przy czym obserwowane są czesko-śląskie związki polityczne, dynastyczne, kościelne i kulturalne, w tym literackie. […] Studia włączone do książki ukazują też zwarty obraz działalności Podiebradowiczów na Śląsku, przede wszystkim w Oleśnicy, w rozległym kontekście politycznym, kulturalnym i społecznym. Przeważnie są to oryginalne prace źródłowe, dotyczące nieprzebadanych dotychczas problemów bądź rzucające nowe światło na tematy już znane. […] Książka stanowi doniosły wkład w badania poświęcone Śląskowi i jego stosunkowi do ziem czeskich na przestrzeni dziejów.

(z recenzji Marie Bláhovej)

Artykuły składające się na recenzowaną książkę to zestaw mini-monograficznych ujęć poszerzających wiedzę o różne aspekty dziejów lokalnych – Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego, ale też całej Europy Środkowej, szczególnie w średniowieczu i wczesnej nowożytności. […] Niezwykle cenną wydaje się prezentacja dwubiegunowego – polskiego i czeskiego – spojrzenia na czasy, gdy Śląsk pozostawał niejako zawieszony między oboma państwowościami. Ten bipolarny charakter polega na zaproszeniu do wypowiedzi uznanych badaczy z Czech i Polski. Efektem są artykuły, które ukazują ciekawe pomysły interpretacyjne, a jednocześnie czytelnik otrzymuje krytyczny przegląd najnowszych dokonań historiografii krajów prowadzących najbardziej frapujące badania nad historią Śląska. […] Prezentowane prace stanową próbę najnowszego spojrzenia na owe zagadnienia i usiłują przełamać stereotypy narodowe, a przynajmniej zrozumieć ich złożoność i poznać uwarunkowania.

(z recenzji wydawniczej Leszka Ziątkowskiego)

Drożdżewska Agnieszka: Kultura muzyczna Oleśnicy w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Katowice: EDYCJA, 2017. ISBN 978-83-64534-13-3. Cena 50 zł.

„Książka stanowi zmienioną, zaktualizowaną i rozszerzoną o czasy międzywojenne wersję pracy magisterskiej pt. Życie muzyczne Oleśnicy w XIX wieku, napisanej w 2004 roku na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji, Teorii Muzyki i Muzykoterapii im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (…)”

(fragment z wprowadzenia)

Nienałtowski Marek: Zamek książęcy w Oleśnicy od czasów najdawniejszych po współczesność. Katowice: EDYCJA, 2017. ISBN 978-83-64534-10-2. Cena 50 zł.

„Intencją autora było, aby niniejsza książka stała się elementem promocji zarówno zabytkowego obiektu, jakim niewątpliwie jest oleśnicki zamek, jak i miasta, nad którego panoramą góruje od wieków. Historię zamku, jego budowy, ciągłych modernizacji i książąt w tym uczestniczących adresuje się do mieszkańców Oleśnicy, turystów i osób zajmujących się hobbystycznie historią zamku. Prezentowana pozycja zawiera też podstawową informację ikonograficzną dla historyków chcących rozwijać swoje badania, a ponadto łączy w sobie dane zawarte w kilkunastu źródłach. (…)”

(fragment ze wstępu)

Strzał w dziesiątkę. Pierwsza dekada Oleśnickiego Uniwersytetu III Wieku (2007-2017). Oleśnica: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2017. Cena 25 zł.

„Pomysł wydania tej książki poświęconej powstaniu i rozwojowi oraz działalności Oleśnickiego Uniwersytetu III Wieku rodził się powoli, wraz z coraz większymi osiągnięciami i znaczeniem tego stowarzyszenia dla społeczności oleśnickiej. Dziesięciolecie tej organizacji jest dobrym momentem, by podsumować pracę, zaangażowanie i wielki trud zarówno społecznych działaczy, jak i rzeszy członków zgrupowanych w wielu sekcjach. (…)”

(fragment ze wstępu Zuzanny Szponarskiej)

2016

Schäffer Wojciech: Rycerze Konrada VII Białego w XXI wieku. Katowice: EDYCJA, 2016. ISBN 978-83-64534-05-8. Cena 39,90 zł.

2015

Dziedzic Krzysztof: Pamiątka z Oleśnicy. Miasto w obrazach i słowach. Poznań: Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja, 2015. ISBN 978-83-919987-7-9. Cena 45 zł.

Milejski Paweł: Skarb groszy praskich z Oleśnicy. Katowice: EDYCJA, 2015. ISBN 978-83-64534-02-7. Cena 35 zł.

„Pierwsza monografia opisująca znalezisko gromadne gorszy praskich w Polsce. Opisany skarb składa się z 420 monet – Karola I i Wacława IV z dynastii Luksemburgów. Został odkryty w rejonie ulic 3 Maja i Rynku w Oleśnicy 27 lipca 2010 roku. Autor przybliża problemy badawcze związane z opracowaniem takiego znaleziska, opisuje przebieg reformy groszowej w Czechach, a także pojawianie się grubej monety czeskiej na Śląsku. Na koniec przedstawia się ciekawą interpretację okoliczności powstania skarbu powiązaną z dziejami księstwa oleśnickiego. Cennym uzupełnieniem są także analizy archeometryczne wykonane przez dr Beatę Miazgę pozwalające określić z jakich metali wykonano monety.”

(z czwartej strony okładki)

2014

Organy firmy Schlag&Söhne w bazylice mniejszej św. Jana Apostoła w Oleśnicy. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Infułata Władysława Ozimka. Oleśnica: Władysław Ozimek: Oficyna Wydawnicza Signum, 2014. ISBN 987-83-61892-16-8. Cena 27 zł.

„Organy w Oleśnicy są ozdobą świątyni. Wprawdzie są ustawione wysoko, na chórze, ale gdy człowiek podniesie głowę – podziwia ich piękno zewnętrzne, a jeszcze bardziej, gdy grają – piękno muzyki organowej.

Organy w Oleśnicy są też chluba dla miasta i nie tylko, bo przez koncerty organowe znane w Polsce i na świecie.

Niniejsza publikacja jest małym przyczynkiem do historii tych organów. (…)”

(fragment z przedmowy ks. Władysława Ozimka)

2013

Dziedzic Krzysztof: Pozdrowienie z powiatu oleśnickiego. Pocztówki z lat 1898-1943 z kolekcji autora. Wrocław: ATUT, 2013. ISBN 978-83-7432-879-1. Cena 50 zł.

Pozdrowienie z powiatu oleśnickiego to album jedyny w swoim rodzaju. Jego autor postanowił podzielić się z nami pasją filokartystyczną i zaprezentował kolekcję pocztówek, pochodzących z przełomu wieku XIX i XX oraz z czasów dwudziestolecia międzywojennego, ukazujących ówczesne oblicze gmin powiatu oleśnickiego.

W ślad za nim, widokówka po widokówce, udajemy się na przechadzkę po miejscach tętniących życiem. Zwiedzamy zaludnione place, parki i ulice, przeglądamy się zabytkom, oglądamy wnętrza domów, restauracji, gospód, obserwujemy życie zatrzymane jakby w pół słowa. Wpatrujemy się w nie zdumieni, próbując odnaleźć w nim fragmenty współczesnego najbliższego otoczenia. (…)”

(fragment z przedmowy Zbigniewa Potyrały)

2012

Oszczanowski Piotr: Złoty medalion oprawiony czterema diamentami. Dzieła Gerharda Henrika z Amsterdamu z początku XVII wieku w Oleśnicy. Wrocław: ATUT, 2012. Cena 45 zł.

„Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, jest monografią oleśnickich dzieł sztuki, które wykonał u progu XVII wieku utalentowany rzeźbiarz wrocławski – Gerhard Hendrik z Amsterdamu (1559-1615). Jest jednak przede wszystkim próbą zgłębienia tajemnicy jednego z najcenniejszych zabytków, którego posiadanie szczyci się dzisiaj Śląsk – ambony kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. (…)”

(fragment z przedmowy Jana Bronsia)

2009

Seria zawierająca legendy powiatu oleśnickiego:

Bińkowski Marek Krzysztof, Historie, legendy i podania o mieście i gminie Bierutów. Wrocław: ATUT, 2012. ISBN 978-83-7432-504-2. Cena 12 zł.

Hołubecka-Zielnica Aleksandra: Legendy i opowieści sycowskiej treści. Wrocław: ATUT, 2012. ISBN 978-83-7432-507-3. Cena 12 zł.

Hołubka Bożena: Legendy i opowiastki ziemi międzyborskiej. Wrocław: ATUT, 2012. ISBN 978-83-7432-505-9. Cena 12 zł.

Hołubka Bożena: Legendy i opowiastki ziemi twardogórskiej. Wrocław: ATUT, 2012. ISBN 978-83-7432-509-7. Cena 12 zł.

„Legenda to w literaturze opowieść fantastyczna, oparta na plotce, na prawdopodobnie autentycznych wydarzeniach, posługująca się elementami niezwykłości oraz cudowności. Wydanie legend Ziemi Oleśnickiej nie ma więc na celu przedstawienia historii, charakteryzowania regionu, lecz właśnie pokazanie jej niezwykłości i cudowności. Sześcioczęściowa* seria, opowiadająca o sześciu regionach Ziemi Oleśnickiej, z pewnością realizujemy ten cel, jednocześnie wzmacniając poczucie tożsamości regionalnej i integrując mieszkańców zamieszkujących te obszary. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany styl, z zaskakująco pięknymi obrazami, które mogli stworzyć tylko mieszkańcy tej ziemi.”

(Anna Zasada i Marzena Helińska, z czwartej strony okładki)

Legendy oleśnickie oraz dobroszyckie nie są dostępne w sprzedaży!

„Miscellanea Oleśnickie” (2015- ). ISSN 2449-6790. Cena 15 zł.

Nr 1(1)/2015

Krzysztof Dziedzic, Civitas nostra Olesnicz A.D. 1255. W 760. Rocznicę lokacji miasta Oleśnicy

Anna Kurpiel, Pamiętniki pierwszych oleśniczan

Bogusław Czechowicz, In latinam et slavonicam linguas. Fundacja benedynktyńska w Oleśnicy z 1380 roku i jej lubiąski kontekst

Anna Kołodrubiec, Trudne początki… Osadnictwo żołnierzy Armii Krajowej w powiecie oleśnickim i sycowskim

Grzegorz Pisarski, Pieczęcie wiejskie powiatu oleśnickiego na tle sfragistyki polskiej

Wiesław Piechówka, Renowacja malarstwa na sklepieniu mauzoleum Wirtembergów przy bazylice mniejszej w Oleśnicy – osiem scen męczeństwa Chrystusa

Krzysztof Dziedzic, Spotkania oleśnickich kolekcjonerów

Marek Krzysztof Bińkowski, Wojsko, tradycje wojskowe i obronność w Bierutowie i na ziemi bierutowskiej od czasów piastowskich do czasów najnowszych

Nr 2(2)/2015

Marek Krzysztof Bińkowski, Wiosna Ludów w Oleśnicy i Bierutowie

Andrzej Prasał, Działalność organomistrzowska rodziny Englerów w Oleśnicy

Wiesław Piechówka, Podwójny sekret małego obrazu z Bazyliki Mniejszej w Oleśnicy

Jerzy Głuszek, Pieniądz zastępczy powiatu oleśnickiego w latach 1914-1921

Grzegorz Pisarski, Dziadokłodzcy studenci Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1829-1921

Edward Drużyłowski, Rafał Śledzik-Kamiński, Portret mężczyzny z Oleśnicy

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Profesor medycyny i stomatolog Antoni Cieszyński (1882-1641) – Polak i Europejczyk

Maciej Łakomy, Zakład Karny w Oleśnicy 1945-2015

Wojciech Schäffer, Rycerskie śląskie w „mieście wież i róż”

Nr 1/2(3/4)/2016

Agnieszka Lisowska, Ewangelicka Szkoła Ludowa dla Chłopców

Wiesław Piechówka, Niezwykłe losy kościoła katolickiego w Oleśnicy

Piotr Paszkowski, Młodzieżowy Dom Kultury we wspomnieniach

Adam Szuler, Zarys historii poczty w Oleśnicy

Marek Krzysztof Bińkowski, Dzieje Szkoły Rolniczej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie w latach 1946-2016. Część pierwsza 1946-1976

Grzegorz Pisarski, Sycowscy studenci Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1829-1921

Anna Zasada, 70 lat oleśnickich instytucji kultury

Anna Kurpiel, Pierwsi w Oleśnicy – mapa wspomnień

Anna Kołodrubiec, SB i PZPR wobec Kościoła w powiecie oleśnickim i sycowskim w latach 1960-1966. Zarys działań

Czesław Panek, Oleśnicki ośrodek kultury. Próba opisu funkcjonowania w latach osiemdziesiątych XX wieku

Nr 1(5)/2017

Marek Krzysztof Bińkowski, Półtora wieku w służbie ojczyźnie – dzieje rodu Kaczkowskich herbu Turzym od powstania styczniowego do zrywu solidarnościowego

Marek Krzysztof Bińkowski, Niezwykła i nieznana historia Czesława Kordeckiego „Tyrolczyka”, wiernego żołnierza AK

Krzysztof Dziedzic, Czy Zbigniew z Oleśnicy to „postać ściśle związana z tutejszym miastem”?

Adam Szuler, Zorganizowany ruch filatelistyczny w Oleśnicy w latach 1959-2016

Michał Kaschytza, Zarys dziejów wsi Stradomia Wierzchnia

Grzegorz Pisarski, 46 lat powiatu oleśnickiego na widokówkach

Krzysztof Dziedzic, Czy król Władysław Jagiełło gościł w Oleśnicy?

Nr 2(6)/2017

Edward Drużyłowski, Rafał Śledzik-Kamiński, Winna Góra w Oleśnicy

Krzysztof Bondas, Zagłada polskich elit przez Sowietów wiosną 1940 roku na przykładzie mieszkańców gminy Bralin

Michał Kaschytza, 500 lat reformacji – historia protestantyzmu na terenie dawnego powiatu sycowskiego

Grzegorz Pisarski, Parki, plenery, promenady i ogrody Oleśnicy – miasta wież, róż i… parków

Marek Krzysztof Bińkowski, Moje miasto Bierutów. Siedemdziesiąt jeden lat dziejów Bierutowa we wspomnieniach Alicji Lipińskiej

Marek Krzysztof Bińkowski, Wojna widziana oczami młodej dziewczyny. Wojenne i powojenne losy Jadwigi Bińkowskiej, z domu Przewłockiej

Nr 1(7)/2018

Roman Rybak, Julian Jakimowicz, lekarz niezapomniany

Anna Barbara Kołodrubiec, Historia judaszowego dzieła. Rzecz o tw „Jabłońskim”

Marek Krzysztof Bińkowski, Dzieje Szkoły Rolniczej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie w latach 1976-2016. Część druga